โรคภาวการณ์ขากระเหม็นตุกขณะกำลังนอนหลับ

โรคสภาวะขากระเหม็นตุกขณะกำลังหลับ
วิชาความรู้ทั่วๆไป, โรคทางหู คอ จมูก ระบุวันที่ 18 July 2565

โรคภาวการณ์ขากระตุๆกขณะกำลังนอนหลับ

โดยนพ. นพดล ตรีเทียนศิลป

โรคสภาวะขากระเหม็นตุกขณะนอนหลับเป็น โรคที่มีการกระตุกของขาบ่อยๆขณะกำลังนอนหลับ (Periodic Limb Movement Disorder, PLMD)

อาการ :

คนป่วยบางทีอาจตื่นช่วงเวลากลางคืนหลายหนจากการที่ขากระเหม็นตุก ทำให้สมองมีการตื่นตัวเสมอๆขณะที่กำลังหลับ ทำให้ผู้เจ็บป่วยไม่อาจจะไปสู่สภาวะหลับลึกได้ ก็เลยมักมีลักษณะอาการราวกับคนนอนไม่เต็มที่ง่วงหงาวหาวนอนในกลางวัน สภาวะนี้ชอบรู้โดยการซักถามคู่รักด้วยนั่นเอง

ต้นเหตุ :

มีต้นเหตุหลายๆต้นสายปลายเหตุที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดสภาวะนี้มากเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น

ยา ดังเช่นว่า ยารักษาโรคเศร้าหมอง (antidepressants), ยาแก้แพ้ (antihistamines) แล้วก็ยารักษาโรคจิตเภท (antipsychotics) บางตัว
ขณะตั้งท้อง คนท้องจะมีลักษณะอาการร้ายแรงขึ้นได้โดยยิ่งไปกว่านั้นตอน สองไตรมาสข้างหลัง
โรคร่วม PLMD พบบ่อยในคนเจ็บโรคไต โรคเบาหวาน โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กโรคลมหลับ (narcolepsy) แล้วก็สภาวะหยุดหายใจขณะกำลังนอนหลับจากการอุดกัน (obstructive sleep apnea)
การวิเคราะห์ : ซักเรื่องราว ตตรวจสุขภาพ รวมถึง การตรวจการนอน

รักษา :

รักษาโรคที่เป็นต้นเหตุ ดังเช่นว่า การให้ธาตุเหล็กเพื่อรักษา ภาวการณ์โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หาแล้วก็งดเว้นเหตุที่บางทีอาจเป็นต้นเหตุ ตัวอย่างเช่น ยาบาโลภลุ่มข้างต้น หลบหลีกคาเฟอีน ในชากาแฟน้ำอัดลม ช็อคโกแลต ที่ศึกษาค้นพบว่าทำให้ PLMD เป็นมากขึ้นได้
การใช้ยารักษา ยกตัวอย่างเช่น dopamine agonist, ยาที่ใช้รักษาโรคลมชัก แล้วก็ยากลุ่ม benzodiazepines ซ่ึงจำนวนมากแล้วยาจะสามารถทำให้อาการ ดียิ่งขึ้นมากมายกระทั่งหายไปได้แม้กระนั้นควรต้องรับประทานยาสม่ำเสมอ